بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پیش بینی محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند آبگیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز )

نویسندگان: محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن باعث ایجاد تغییراتی در ساختار و ترکیب بافت های گیاهی و در نتیجه عدم قابلیت برگشت به ویژگی های اولیه می شود.

کلمات کلیدی

, آبگیری مجدد, به, محتوای رطوبتی, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037977,
author = {نوشاد, محمد and محبی, محبت and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی},
title = {پیش بینی محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند آبگیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آبگیری مجدد، به، محتوای رطوبتی، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند آبگیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز
%A نوشاد, محمد
%A محبی, محبت
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]