هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی )

نویسندگان: مریم وطن خواه , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مقیمی , وحید اسدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت مراکز درگیر مغزی در درد و نحوه تاثیر آن در شناخت و ارتقاء روشهای درمانی بسیار مهم می باشد. تحقیقات زیادی به بررسی درد و کنترل آن پرداخته ولی نتایج متناقض حاصل از این مطالعات، امکان اثبات بین تحریکات دردناک و تغییرات سیگنال مغزی را از بین برده است. در این مقاله به ایجاد درد با استفاده از سرما پرداخته و با استخراج ویژگی های طیفی و عیر خطی نشان داده که الگوی رفتاری مغز در حالت درد، بی دردی و دردغیر قابل تحمل، کاملا تغییر کرده و این سطوح با درصد صحت بالایی قابل تشخیص می باشند. نتایج حاصل بیانگر آن است که رفتار مغز در طول درد کاملا قابل تشخیص و اندازه گیری است.svm و anfis روشهای مورد استفاده برای اندازه گیری سطوح درد می باشند

کلمات کلیدی

, درد, ویژگی طیفی, ویژگی غیر خطی, .ANFIS , SVM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037996,
author = {مریم وطن خواه and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and مقیمی, علی and وحید اسدپور},
title = {اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {درد; ویژگی طیفی; ویژگی غیر خطی،.ANFIS ، SVM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی
%A مریم وطن خواه
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A مقیمی, علی
%A وحید اسدپور
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]