دومین همایش انرژی های نو وپاک - مهر92 , 2013-12-05

عنوان : ( تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا طاهری , محمدحسین عباسپور فرد , محمد طبسی زاده , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شدت تابش خورشید، مهمترین عامل تعیین کننده بازده سیستم‏های خورشیدی است. گرچه فاصله زمین با خورشید تقریباً ثابت است ولی به علت تفاوت زاویه تابش در هر منطقه، میزان انرژی قابل استفاده نیز متفاوت می باشد. بیشترین میزان تشعشع خورشیدی زمانی حاصل می شود که پرتو تابش، عمود بر سطح بتابد، این امر با استفاده از دنبال کننده های خورشید که به طور لحظه ای خورشید را دنبال می کنند امکان پذیر است، اما به کارگیری ردیاب های خورشیدی، مستلزم صرف انرژی و هزینه های اضافی بوده و در برخی شرایط عملی و مقرون به صرفه نیست. روش جایگزین، استفاده از شیب و جهت بهینه برای دریافت بیشترین تابش در دوره های زمانی گوناگون است. در این مقاله شیب بهینه سیستم‏های خورشیدی برای شهر مشهد با عرض جغرافیایی 16/36 درجه، براساس یک مدل ریاضی محاسبه شده است. محاسبات نشان داد، استفاده از تنظیم شیب به صورت دوره ای باعث می شود کل انرژی دریافتی سالیانه 13% نسبت به سطح افقی افزایش یابد. بهترین دوره برای تغییر شیب بدین صورت است که در ماه های اسفند و فروردین از شیب 24 درجه، در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر از شیب 4 درجه، در ماه های مرداد و شهریور از شیب 21 درجه و از ابتدای مهر تا پایان بهمن ماه نیز از شیب 52 درجه استفاده گردد و اگر قرار است یک سیستم خورشیدی در کل سال ثابت بماند، بهتر است با شیب 30 درجه رو به جنوب قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, انرژی, تابش خورشید, شیب بهینه, عرض جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037998,
author = {طاهری, زهرا and عباسپور فرد, محمدحسین and طبسی زاده, محمد and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد},
booktitle = {دومین همایش انرژی های نو وپاک - مهر92},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انرژی، تابش خورشید، شیب بهینه، عرض جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد
%A طاهری, زهرا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A طبسی زاده, محمد
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J دومین همایش انرژی های نو وپاک - مهر92
%D 2013

[Download]