همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20

عنوان : ( بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص‌های کشت مخلوط )

نویسندگان: فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی شاخص‌های کشت مخلوط کنجد و لوبیا آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. دو روش کاشت ردیفی و درهم و پنج نسبت‌ کاشت شامل 75% کنجد+ 25% لوبیا، 25% کنجد + 75% لوبیا و50% لوبیا + 50% کنجد، کشت خالص کنجد و کشت خالص لوبیا به ترتیب به عنوان فاکتورهای اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. میزان نسبت برابری زمین(LER) در تمامی نسبت‌های کشت مخلوط بیشتر از یک بود و بالاترین میزان برای تیمارهای کشت ردیفی و نسبت 50% لوبیا+50% کنجد بدست آمد. ضریب ازدحام نسبی(RCC) در نسبت50% کنجد+50% لوبیا با 19/2 بالاترین میزان را داشت. حداقل شاخص رقابت(CI) در نسبت 50% کنجد+50% لوبیا مشاهده شد و در نهایت، با توجه به شاخص تهاجم، لوبیا بعنوان گونه غالب تعیین شد.

کلمات کلیدی

, شاخص تهاجم, شاخص رقابت, ضریب ازدحام نسبی, نسبت برابری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038001,
author = {نوربخش, فرانک and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص‌های کشت مخلوط},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2013},
location = {آمل, ايران},
keywords = {شاخص تهاجم، شاخص رقابت، ضریب ازدحام نسبی، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص‌های کشت مخلوط
%A نوربخش, فرانک
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2013

[Download]