کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (11), سال (2013-11) , صفحات (32-37)

عنوان : ( نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانش )

نویسندگان: عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دهه‌های 1950 و 1960، دیدگاه رایج نسبت به دانش بومی این بود که این دانش را به عنوان یک مانع ناکارآمد و عامل اصلی توسعه نیافتگی می‌پنداشتند. اما از دهه 1970 به بعد، دانش بومی به عنوان منبع اساسی و با ارزش جوامع محلی برای دست‌یابی به توسعه پایدار دانسته شده است. در واقع، کشورها این دانش را راه‌حلی برای پاسخ به شکست نظریه‌های بزرگ توسعه (به ویژه نظریه نوسازی) می‌دانند. می‌توان گفت که دانش بومی مصداق بارز جمله مشهور فرتیز شوماخر -کوچک، زیباست- می‌باشد. چرا که اهمیت جوامع بومی و محلی را به خوبی نشان می‌دهد. در این نوشتار کتاب شیوه های تولید دانش، اثر داوود رحیمی سجاسی مورد واکاوی و نقد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تولید دانش, دانش بومی, نقد کتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038008,
author = {شریف, عاطفه},
title = {نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانش},
journal = {کتاب ماه کلیات},
year = {2013},
volume = {16},
number = {11},
month = {November},
issn = {1735-6741},
pages = {32--37},
numpages = {5},
keywords = {تولید دانش، دانش بومی، نقد کتاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانش
%A شریف, عاطفه
%J کتاب ماه کلیات
%@ 1735-6741
%D 2013

[Download]