دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , 2013-10-09

عنوان : ( ارزیابی رضایت مردم ازنحوه اجرای بعد کالبدی طرح های هادی درنواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای جواهرده شهرستان رامسر) )

نویسندگان: سمیرا کاویانی , علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی ازراهبردهای مطرح در اجرای هدفمند ومؤثر طرحهای عمرانی و توسعه ای در نواحی روستایی، تهیه و اجرای طرحهای هادی، به صورتی که جوابگوی نیازهای مردم در منطقه باشد،است.مهمترین ابزار نیل به این مقصود،شرکت دادن مؤثر مردم درمراحل تهیه واجرای طرحهای هادی روستایی می باشد.زیرا طرح هادی و ساماندهی محیط فیزیکی از اهم فعالیت هایی است که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته است و هدف از اجرای آن،توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی،رعایت عدالت در پاسخگویی به تلاش های افراد و گروه ها و با ضمانت حفظ تنوع،انسجام و تداوم محیط زیست روستایی عنوان گردیده است.تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی تهیه واجرای طرح هادی در روستای جواهرده،همچنین استفاده از تحقیقات پیشین در زمینه اجرای این طرح در مناطق دیگر بدست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در مجموع می توان گفت طرح هادی از نقطه نظر ارزشیابی اجتماعی و اقتصادی و کالبدی در حد مطلوب است و رضایت نسبی مردم را در منطقه در پی داشته است.

کلمات کلیدی

, توسعه کالبدی, طرح هادی, رضایت مردم, روستای جواهرده, مشارکت مردم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038010,
author = {کاویانی, سمیرا and عنابستانی, علی اکبر},
title = {ارزیابی رضایت مردم ازنحوه اجرای بعد کالبدی طرح های هادی درنواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای جواهرده شهرستان رامسر)},
booktitle = {دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر},
year = {2013},
location = {رشت, ايران},
keywords = {توسعه کالبدی،طرح هادی،رضایت مردم،روستای جواهرده،مشارکت مردم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رضایت مردم ازنحوه اجرای بعد کالبدی طرح های هادی درنواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای جواهرده شهرستان رامسر)
%A کاویانی, سمیرا
%A عنابستانی, علی اکبر
%J دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر
%D 2013

[Download]