ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران با محوریت پدافند غیرعامل , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی نقش پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی ابر پروژه‌های شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری شاندیز) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد پروژه‌های بزرگ شهری در کشورها مخاطراتی برای نگه‌داری و صیانت از آن‌ها برای برنامه‌ریزی در بعد ملی و منطقه ای در پی خواهد داشت که در این میان توجه به پدافند غیرعامل می‌تواند تا حدودی از این نگرانی‌ها بکاهد. در این مقاله تلاش شد تا نقش پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی پروژة بزرگ شرکت گردشگری پدیده از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و از طریق مصاحبه و تنظیم پرسشنامه از 18 نفر از کارشناسان فعال در سطح منطقه جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از روش ماتریس کارور نشان می‌دهد در بین عناصر هشت‌گانة موجود در شهر رویایی پدیده، هتل پنج ستاره دارای اهمیت حیاتی بوده و سایر مراکز در ردة اهداف حساس قرار می‌گیرند و در مکان‌گزینی این ابر پروژة شهری از اصول یازده ‌گانة پدافند غیرعامل فقط مکان‌یابی و استحکام بنا رعایت شده است. با توجه به یافته‌ها، راهکارهایی شامل تدوین سند الزامات معماری در طراحی ساختمان ها با رویکرد دفاع غیرعامل، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه معماری دفاعی پروژه‌های بزرگ شهری بر اساس اصل دفاعی و به کارگیری و استفاده از ابزارهای تحلیلی به روز مانند GIS در مکان گرینی دقیق ابرپروژه‌ها بر اساس اصول پدافندی حاکم بر نواحی شهری و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, پدافند غیرعامل, ابر پروژه‌ها, شرکت گردشگری پدیده, ماتریس کارور, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038012,
author = {عنابستانی, علی اکبر and زهرا عنابستانی},
title = {بررسی نقش پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی ابر پروژه‌های شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری شاندیز)},
booktitle = {ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران با محوریت پدافند غیرعامل},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پدافند غیرعامل، ابر پروژه‌ها، شرکت گردشگری پدیده، ماتریس کارور، شهر شاندیز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی ابر پروژه‌های شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری شاندیز)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A زهرا عنابستانی
%J ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران با محوریت پدافند غیرعامل
%D 2013

[Download]