پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (1), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (9-26)

عنوان : ( بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه انی جاعل فی الارض خلیفه )

نویسندگان: محمود کریمی , محمدحسن رستمی , محسن دیمه کارگراب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر چند به نظر می رسد آیه« إِنِّى جاعلٌ فى الْأرضِ خَلیفَةً » در سورة بقره تنها طلیعه و مقدمه داستا ن خلقت حضرت آدم علیه السلام است، لکن این آیه مشتمل بر نکات تفسیری کلامى ارزشمندی است که برخی از آنها از دیرباز به اجمال و پراکنده در آثار علمى فریقین به ویژه امامیه بیان شده ولی هیچ گاه تبیین نشده است . نوشتار حاضر بر آن است تا ابعاد تفسیری کلامی این آیه را در میراث علمى امامیه و اهل سنت، مورد بررسی قرا ر گیرد؛ ابعادی همچون هدف از آفرینش خلیفه در زمین، لزوم وجود خلیفه در زمین و ضرورت نیاز به امام، تقدم وجود خلیفه بر دیگران، اختصاص تعیین خلیفه به خداوند، لزوم عصمت خلیفه و امام و غیرهم. این موارد مهمترین مباحث کلامى است که برخی از محدثان و مفسران متکلّم با استناد به آیه مذکور به آنها اشاراتی داشته اند. در آثار علمى اهل سنت نیز در خصوص این آیه، تنها به مباحث معدودی همچون عصمت ملائکه، علم یکی از شروط خلافت، و برترى آدم علیه السلام بر ملائکه اشاره شده که این استفاده اندک از آیه، ناظر به تفاوت مبانى کلامى اهل سنت با امامیه در موضو ع امامت است. قراردادن خلیفه در » پاسخ به دیدگاه اسماعیلیه در خصوص تعارض غیبت امام باقراردادن خلیفه درزمین و نیز اشاره به استفاده فقهی برخی از فقیها ن امامی و اهل سنت از این آیه در خصوص مشروعیت قضاوت و تعلق زمین به خلیفه خدا از دیگر مباحث مطرح شده در این نوشتار به شمار مى آید.

کلمات کلیدی

, حضرت آدم علیه السلام, جعل خلیفة, خلافت, امامت, عصمت, غیبت, رجعت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038035,
author = {محمود کریمی and رستمی, محمدحسن and دیمه کارگراب, محسن},
title = {بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه انی جاعل فی الارض خلیفه},
journal = {پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-3804},
pages = {9--26},
numpages = {17},
keywords = {حضرت آدم علیه السلام، جعل خلیفة، خلافت، امامت، عصمت، غیبت، رجعت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه انی جاعل فی الارض خلیفه
%A محمود کریمی
%A رستمی, محمدحسن
%A دیمه کارگراب, محسن
%J پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
%@ 2322-3804
%D 2013

[Download]