همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران , 2013-10-31

عنوان : ( آموزه های اسلام و محیط زیست )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , محمدصادق ادیبیان , مسعود مهاجری , محمود عطاریان شاندیز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار ما ضمن تعریف محیط زیست و بیان انواع آن ، اهمیت آن را بیان کردیم و سپس عواملی را که فرآیند آسیب زدن به محیط زیست را تسریع می کنند بیان نمودیم و در ادامه با تفکرات اندیشمندان مسلمان آشنا شدیم و سرانجام نیز به دنبال ریشه های اسلامی حفاظت از میط زیست پرداخته ایم و نتیجه گرفتیم که اسلام چهارچوب های لازم حمایتی را دارا می باشد

کلمات کلیدی

, محیط زیست , اسلام , اقتصاداسلامی , منابع طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038096,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and ادیبیان, محمدصادق and مهاجری, مسعود and عطاریان شاندیز, محمود},
title = {آموزه های اسلام و محیط زیست},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {محیط زیست ، اسلام ، اقتصاداسلامی ، منابع طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزه های اسلام و محیط زیست
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A ادیبیان, محمدصادق
%A مهاجری, مسعود
%A عطاریان شاندیز, محمود
%J همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]