اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

عنوان : ( ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی )

نویسندگان: مٌنا حسین پورمقدم , پوریا دهقان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش شهرنشینی و رشد روز افزون ساخت و ساز در محیط های شهری سبب افزایش تولید نخاله های ساختمانی در حین احداث سازه های جدید و تخریب سازه های فرسوده گردیده است. با توجه به این که در سالیان گذشته هیچ گونه اطلاعات رسمی از مکان تخلیه و دفن نخاله های ساختمانی در کشور ما وجود نداشته است رشد و گسترش محیط های شهری بر روی این مناطق به شدت رو به افزایش است، لذا شناسایی دقیق موقعیت این نقاط می تواند از بروز مشکلاتی همچون نشست سازه ها، ترکیدگی های شبکه های آبرسانی و فاضلاب و... جلوگیری نماید. در این تحقیق ساختگاه احداث دریاچه های مصنوعی پارک چهل بازه مشهد با حفاری 12 حلقه گمانه مطالعاتی تا عمق 25 متری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد 19.67 درصد از مجموع خاک های موجود در محدوده پروژه از نخاله های ساختمانی تشکیل شده است. در ادامه اثرات منفی وجود این مواد زائد بر روند پروژه بررسی و توصیه های فنی در رابطه با عملیات اجرایی ارائه گردیده است

کلمات کلیدی

, نخاله های ساختمانی, ژئوتکنیک زیست محیطی, پارک ملی چهل بازه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038103,
author = {حسین پورمقدم, مٌنا and دهقان, پوریا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {نخاله های ساختمانی، ژئوتکنیک زیست محیطی، پارک ملی چهل بازه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی
%A حسین پورمقدم, مٌنا
%A دهقان, پوریا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2013

[Download]