میوه های ریز, دوره (2), شماره (5), سال (2012-12) , صفحات (57-72)

عنوان : ( بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات مورفولوژیکی ارقام انگور استان خراسان رضوی بر اساس دستورالعمل ملی آزمون های تمایز

کلمات کلیدی

, ارقام انگور, تجزیه خوشهای, خصوصیات مورفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038119,
author = {موسی زاده, رضا and شور, محمود and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and علی مختاریان},
title = {بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی},
journal = {میوه های ریز},
year = {2012},
volume = {2},
number = {5},
month = {December},
issn = {2322-5831},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {ارقام انگور،تجزیه خوشهای، خصوصیات مورفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی
%A موسی زاده, رضا
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A علی مختاریان
%J میوه های ریز
%@ 2322-5831
%D 2012

[Download]