اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

عنوان : ( بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود )

نویسندگان: سیدمحمدجواد سیّدان , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حمله‌های هوایی یا موشکی برای آسیب رساندن به سازه‌های زیرزمینی از بمب‌های نفوذگر استفاده می‌شود. در این مقاله، دقت شبیه‌سازی اثر انفجار بمب نفوذگر روی سازه‌ زیرزمینی ساخته شده با روش عددی اختلاف محدود بررسی می‌گردد. برای این کار، از فشار میدان آزاد استفاده شد. شبیه‌سازی‌هایی برای بررسی اثر المان‌های کوچک، مقادیر متفاوت نسبت میرایی و فرکانس در دقت مدل‌ عددی اجرا شد. نتایج این شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند استفاده از المان‌های کوچک‌ تأثیر چندانی در بالا بردن دقت شبیه‌سازی ندارد. استفاده از نسبت میرایی‌ و بسامد‌های گوناگون در‌ فاصله‌های متفاوت از مرکز انفجار بمب نفوذگر باعث افزایش دقت شبیه‌سازی‌ها می‌شود.

کلمات کلیدی

, بمب نفوذگر, شبیه‌سازی انفجار, روش عددی اختلاف محدود, پدافند غیرعامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038139,
author = {سیّدان, سیدمحمدجواد and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {بمب نفوذگر، شبیه‌سازی انفجار، روش عددی اختلاف محدود، پدافند غیرعامل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود
%A سیّدان, سیدمحمدجواد
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2013

[Download]