همایش ملی تفریحات ورزشی , 2011-11-23

عنوان : ( مقایسه میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بین افراد ظاهرگرا و تندرست گرا )

نویسندگان: المیرا شرکاء , علیرضا صابری کاخکی , علی حجتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بین افراد ظاهرگرا و تندرست گرا بود. نتایج نشان داد که در گروه ظاهرگرا، تفاوت معنی داری بین زنان و مردان نیست، در حالیکه در گروه تندرست گرا، زنان نسبت به مردان از فعالیت بدنی لذت بیشتری برده اند.

کلمات کلیدی

, لذت, فعالیت بدنی, افراد ظاهرگرا و تندرست گرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038142,
author = {المیرا شرکاء and صابری کاخکی, علیرضا and علی حجتی},
title = {مقایسه میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بین افراد ظاهرگرا و تندرست گرا},
booktitle = {همایش ملی تفریحات ورزشی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لذت، فعالیت بدنی، افراد ظاهرگرا و تندرست گرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بین افراد ظاهرگرا و تندرست گرا
%A المیرا شرکاء
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A علی حجتی
%J همایش ملی تفریحات ورزشی
%D 2011

[Download]