همایش ترجمه و ادبیات فارسی معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران , 2013-12-17

عنوان : ( بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی )

نویسندگان: مسعود خوش سلیقه , زهرا سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ترجمه به عنوان یک فعالیت اجتماعی و هدفمند که در انتقال، بازآفرینی و دستکاری کلمات و ایده های دیگر افراد دخالت دارد، فعالیت مترجم از لحاظ اخلاقی اهمیت بالایی دارد. وفاداری به متن مبدا و نویسنده ی متن اصلی همیشه یک تعهد اخلاقی برای مترجم بوده است. شفاف سازی محدودیت های یک معادله چند جانبه کامل از یک سو و نمود توجه زیاد به متن مقصد، فرهنگ مقصد و مشتری ترجمه باعث شد تا تنها قانون اخلاقی ترجمه اعتبار خود را از دست بدهد. رویکردهای کارکردگرایانه به ترجمه، مساله هدف ترجمه و توجه ویژه به متن مقصد و مفهوم وفاداری به مشتری را مطرح کردند. این رویکردها حدود اخلاقی را به جای در نظرگرفتن تولید کننده ی متن مبدا با توجه به جایگاه مهم متن مقصد مشخص کردند. مسائل دیگر مانند غیرممکن بودن یک ترجمه ی کاملا وفادار به متن مبدا از یک سو و آزادی دخالت در ترجمه به شرط فراهم کردن موقعیت برابر برای طرفین حاضر در ترجمه از سوی دیگر موقعیت را دشوارتر کرد. در این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه های مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی از مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده و هشت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی انتخاب شدند که همگی بطور پاره وقت نیز به ترجمه مشغول می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظریه ی داده بنیاد استفاده شده و نتایج بطور کیفی به تفصیل ارائه و بحث شده اند.

کلمات کلیدی

, اخلاق ترجمه, مترجمان جوان, ترجمه ادبی, انگلیسی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038186,
author = {خوش سلیقه, مسعود and سالاری, زهرا},
title = {بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی},
booktitle = {همایش ترجمه و ادبیات فارسی معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اخلاق ترجمه، مترجمان جوان، ترجمه ادبی، انگلیسی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی
%A خوش سلیقه, مسعود
%A سالاری, زهرا
%J همایش ترجمه و ادبیات فارسی معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
%D 2013

[Download]