کتاب قیم, دوره (10), شماره (10), سال (2015-6) , صفحات (7-31)

عنوان : ( درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد مفهوم «وحی» )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , حسن نقی زاده , ندا خداشناس فیروز آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرآن کریم شامل مفاهیم عظیمی است و بی توجهی به درجات معنا در قرآن باعث بروز افکار خطرناکی در مباحث اعتقادی شده است

کلمات کلیدی

, درجات معنا, تنزیه معنا, وحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038199,
author = {پیروزفر, سهیلا and نقی زاده, حسن and خداشناس فیروز آبادی, ندا},
title = {درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد مفهوم «وحی»},
journal = {کتاب قیم},
year = {2015},
volume = {10},
number = {10},
month = {June},
issn = {2251-6026},
pages = {7--31},
numpages = {24},
keywords = {درجات معنا،تنزیه معنا،وحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد مفهوم «وحی»
%A پیروزفر, سهیلا
%A نقی زاده, حسن
%A خداشناس فیروز آبادی, ندا
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2015

[Download]