بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( جیره های غذایی فشرده حیات و اضطراری )

نویسندگان: تکتم منافی قرابایی , ناصر صداقت , اشرف حسن زاده رهن , علی ادیب منش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جیره غذایی فشرده , بسته بندی , ماندگاری

کلمات کلیدی

, جیره غذایی فشرده , بسته بندی , ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038237,
author = {تکتم منافی قرابایی and صداقت, ناصر and اشرف حسن زاده رهن and علی ادیب منش},
title = {جیره های غذایی فشرده حیات و اضطراری},
booktitle = {بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیرار, ايران},
keywords = {جیره غذایی فشرده ; بسته بندی ; ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جیره های غذایی فشرده حیات و اضطراری
%A تکتم منافی قرابایی
%A صداقت, ناصر
%A اشرف حسن زاده رهن
%A علی ادیب منش
%J بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]