دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29

عنوان : ( تکنولوژی بسته بندی میوه هاوسبزیجات برش خورده )

نویسندگان: مرتضی کاشانی نژاد , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی

کلمات کلیدی

بسته بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038243,
author = {کاشانی نژاد, مرتضی and صداقت, ناصر},
title = {تکنولوژی بسته بندی میوه هاوسبزیجات برش خورده},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {بسته بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنولوژی بسته بندی میوه هاوسبزیجات برش خورده
%A کاشانی نژاد, مرتضی
%A صداقت, ناصر
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]