دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02

عنوان : ( تکثر معنا از منظر زبان شناسی: ایهام در متون ادبی فارسی )

نویسندگان: مژگان صبری , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که ذهن انسان با توانایی فکری که داراست، توان تفسیر متن و امکان پدید آوردن نظام شناختی برای درک معنا را دارد، به جستجو و بررسی ارتباط منطقی و انسجام معنایی در متن و تعبیر و تفسیر آن می پردازد و به علت عوامل موثر بر دانش شناختی موجود در ذهن، تکثر تفاسیر و معنا از یک متن حاصل می گردد. در مقاله حاظر به موضوع تکثر معنا از منظر نظریات مطروحه در حوزه های زبانشناسی، معناشناسی و تحلیل انتقادی، گفتمان به روش تحلیلی-توصیفی و به صورت کیفی پرداخته می شود. نگارنده معتقد است که معنادار شدن یک متن، عمدتاً به ذهن انسان مربوط می شود. آرایه های معنایی و آوایی، ذهن خواننده را به هنگام تفسیر متن، به سمت خلق معنا هدایت می کنند. زبان فارسی در مقایسه با دیگر زبان ها، در بکارگیری آرایه های ادبی بسیار غنی تر از زبان های دیگر است. ادبای فارسی زبان در بکارگیری ایهام، به عنوان معجزه آمیزترین آرایه معنایی، در اشعار فارسی، آثاری را خلق نموده اند که ماندگاری و زیبایی آن وصف ناپذیر است.

کلمات کلیدی

, معناشناسی, تحلیل انتقادی گفتمان, تفسیر, تکثر معنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038247,
author = {صبری, مژگان and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {تکثر معنا از منظر زبان شناسی: ایهام در متون ادبی فارسی},
booktitle = {دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {معناشناسی، تحلیل انتقادی گفتمان، تفسیر، تکثر معنا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکثر معنا از منظر زبان شناسی: ایهام در متون ادبی فارسی
%A صبری, مژگان
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]