هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC )

نویسندگان: انسیه قربان پوردستجرد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی ایلخچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC

کلمات کلیدی

تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038268,
author = {قربان پوردستجرد, انسیه and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی ایلخچی},
title = {تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC
%A قربان پوردستجرد, انسیه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی ایلخچی
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]