هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی )

نویسندگان: آمنه سلیمی , شهناز دانش , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تأثیر درجه حرارت بر بازده بیوگاز از هضم بی‌هوازی محتویات شکمبه گاو در مقیاس آزمایشگاهی و در راکتورهایی با حجم یک لیتر و به صورت جریان ناپیوسته بررسی شده است. بررسی‌ها در دو محدوده درجه حرارت C1±35 و دمای محیط‌ (C3±22) و با موادی متشکل از محتویات شکمبه گاو و آب با درصد وزنی کل مواد جامد معادل 15/6% و زمان ماند 15 روز انجام گرفت. نتایج نشان دادند که میانگین بیشترین تولید بیوگاز و میانگین نرخ تولید بیوگاز به ترتیب معادل m3/kg VSadded051/0 وm3/m3.d 25/0 بود. روند تغییرات تولید بیوگاز نشان داد که کاهش pH و درجه حرارت عوامل مهمی در افت بیوگاز تولیدی می‌باشند.

کلمات کلیدی

, هضم بی هوازی, محتویات شکمبه, درجه حرارت, بیوگاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038269,
author = {سلیمی, آمنه and دانش, شهناز and ابراهیمی, سیدهادی and وحیده حیدریان میری},
title = {تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {هضم بی هوازی، محتویات شکمبه، درجه حرارت، بیوگاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی
%A سلیمی, آمنه
%A دانش, شهناز
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A وحیده حیدریان میری
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]