چهارمین همایش نرم افزارهای سازمانی و دولت الکترونیک , 2013-01-01

عنوان : ( تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه )

نویسندگان: امید میلانی فرد , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای اطلاعات مدیران اجرایی (EIS)، نوعی از سیستمهای اطلاعاتی هستند که برای استفاده مدیران ارشد سازمان طراحی و با نیازهای اطلاعاتی آنها منطبق شده اند. امروزه از EIS به صورت گسترده ای در سازمانهای گوناگون استفاده می شود و محققان بسیاری بر روی جنبه های مختلف آن تحقیق کرده اند. در اغلب تحقیقات به تفاوتهای بخش خصوصی و عمومی در نیازسنجی، طراحی، پیاده سازی و نهادینه سازی EIS توجهی نشده است و به همین دلیل ادبیات EIS در این حوزه چندان پر بار نیست. در این مقاله سعی خواهد شد با مرور این بخش از ادبیات EIS، حوزه های قابل تحقیق در آینده معرفی داده شوند.

کلمات کلیدی

, سیستمهای اطلاعات مدیران اجرایی, بخش عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038279,
author = {میلانی فرد, امید and کاهانی, محسن},
title = {تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه},
booktitle = {چهارمین همایش نرم افزارهای سازمانی و دولت الکترونیک},
year = {2013},
location = {قشم, ايران},
keywords = {سیستمهای اطلاعات مدیران اجرایی، بخش عمومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه
%A میلانی فرد, امید
%A کاهانی, محسن
%J چهارمین همایش نرم افزارهای سازمانی و دولت الکترونیک
%D 2013

[Download]