دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25

عنوان : ( مروری برترکیبات ضد سلامتی و عوامل موثر بر مهاجرت در بسته بندی های بر پایه کاغذ )

نویسندگان: احمد احتیاطی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایمنی , بسته بندی

کلمات کلیدی

, ایمنی , بسته بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038288,
author = {احتیاطی, احمد and صداقت, ناصر},
title = {مروری برترکیبات ضد سلامتی و عوامل موثر بر مهاجرت در بسته بندی های بر پایه کاغذ},
booktitle = {دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمنی ; بسته بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری برترکیبات ضد سلامتی و عوامل موثر بر مهاجرت در بسته بندی های بر پایه کاغذ
%A احتیاطی, احمد
%A صداقت, ناصر
%J دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا
%D 2013

[Download]