دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25

عنوان : ( بررسی اثر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ایمنی بسته بندی مواد غذایی )

نویسندگان: احمد احتیاطی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038290,
author = {احتیاطی, احمد and صداقت, ناصر},
title = {بررسی اثر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ایمنی بسته بندی مواد غذایی},
booktitle = {دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمنی ; بسته بندی ; فشار هیدرو استاتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ایمنی بسته بندی مواد غذایی
%A احتیاطی, احمد
%A صداقت, ناصر
%J دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا
%D 2013

[Download]