مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( بارکدگذاری و ارزیابی تنوع زیستی DNA )

نویسندگان: ملاحت السادات دیانت , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناساگر مولکولی بخشی کوچک از ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندری ( 1 650 جفت نوکلئوتید است که برای شناسایی گونهها و تنوع زیستی جهان مورد استفاده قرار میگیرد. شناسایی معمولا با مقایسه توالی ناشناخته، با گونههای شناسایی شده بر اساس فاصله مولکولی انجام میشود. در این مطالعه به بررسی شناساگرهای مولکولی در گروههای در 400 COX مختلف جانوری و گیاهی و به خصوص کارایی شناساگر میتوکندریایی 1 مقاله پرداخته شده است. تقریبا 98 % این بارکدها مربوط به حیوانات است که از بین آنها حشرات بیشترین درصد و خزندگان و پستانداران کمترین درصد را به خود اختصاص داده- اند. پرندگان به عنوان بهترین گروه شناسایی شده مهرهدار، از اولین گروههایی بودهاند که مورد آزمون مفهوم شناساگر مولکولی قرار گرفتهاند. انگلها ممکن است به عنوان یک پاتوژن در پزشکی بسیار مهم باشند و در بین خطرناکترین گروههای جانوری بر روی کره زمین هستند که شناساگر مولکولی توانسته بسیاری از مسائل موجود در این گروه را حل کند. همچنین با استفاده از این شناساگر میتوان به مدیریت و حفظ گونههای آبزی به خصوص ماهیها کمک کرد. در دوزیستان به دلیل تنوع در منطقه شروع، استفاده از شناساگر دارای مشکلاتی است. استفاده از شناساگر مولکولی در مورد گیاهان نیز با COX مولکولی 1 برای گیاهان بسیار COX چالشهای زیادی روبرو است، زیرا تنوع و سرعت تکامل در ژن 1 پایین است، بنابراین نمیتوان گونههای گیاهی را توسط این ژن از یکدیگر جدا کرد. به طور کلی این روش سبب ایجاد دیدگاههایی در ارتباط با تاریخ تکامل از طریق کمهزینه ساختن

کلمات کلیدی

, شناساگر مولکولی, , COX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038302,
author = {دیانت, ملاحت السادات and علی آبادیان, منصور},
title = {بارکدگذاری و ارزیابی تنوع زیستی DNA},
booktitle = {مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شناساگر مولکولی- -COX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارکدگذاری و ارزیابی تنوع زیستی DNA
%A دیانت, ملاحت السادات
%A علی آبادیان, منصور
%J مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]