مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius ) )

نویسندگان: فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , سیتی خلیجه داود , مهوش سیفعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس COX میتوکندری ( , 1 I وسیعی در نواحی آسیایی گسترده شده است. سیتوکروم اکسیداز به عنوان مارکر استاندارد معرفی شده (mitochondrial cytochrome c oxidase, subunit 1 است. دقت در فاصله تعیین کننده ژنهای شناسانگر اختصاصا بستگی به جدایی و فاصله درون و بیرون گونه ای در ژن های انتخاب شده دارد. یک فاصله کاملا مشخص بین فاصله مشاهده گردید. عدم وجود فاصله COX ژنتیکی درون وبیرون گونه ای تنها در مارکر 1 نشان داد که این (RAG2, Recombination activating gene برای مارکر هسته ای ( 2 مارکر هسته ای را نمی توان بارکد کننده مناسبی در این گروه از ماهیان معرفی نمود. بنابراین به عنوان شناسانگر مناسب بارکد کننده تایید COX در این مطالعه تنها کارایی مارکر 1 گردید.

کلمات کلیدی

, کپور ماهیان, مارکر میتوکندری, مارکر هسته ای, بارکد کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038303,
author = {یزدانی مقدم, فائزه and علی آبادیان, منصور and سیتی خلیجه داود and مهوش سیفعلی},
title = {ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius )},
booktitle = {مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپور ماهیان، مارکر میتوکندری، مارکر هسته ای، بارکد کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius )
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A علی آبادیان, منصور
%A سیتی خلیجه داود
%A مهوش سیفعلی
%J مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]