نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , 2012-04-26

عنوان : ( پرندگان ایران: گذشته، حال و آینده )

نویسندگان: منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038304,
author = {علی آبادیان, منصور},
title = {پرندگان ایران: گذشته، حال و آینده},
booktitle = {نخستین همایش جانورشناسی یگانشی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پرندگان ایران: گذشته، حال و آینده
%A علی آبادیان, منصور
%J نخستین همایش جانورشناسی یگانشی
%D 2012

[Download]