نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , 2012-04-26

عنوان : ( مطالعه آوا در گونه های جنس چکچک )

نویسندگان: مهرناز توسلّی , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038305,
author = {توسلّی, مهرناز and علی آبادیان, منصور},
title = {مطالعه آوا در گونه های جنس چکچک},
booktitle = {نخستین همایش جانورشناسی یگانشی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آوا در گونه های جنس چکچک
%A توسلّی, مهرناز
%A علی آبادیان, منصور
%J نخستین همایش جانورشناسی یگانشی
%D 2012

[Download]