نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , 2012-04-26

عنوان : ( بازنگری ارایه شناختی جنس Puntius در میان کیور ماهیان جنوب شرق آسیا )

نویسندگان: فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , سیتی کالیجاه داود , مهوش سیفعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038306,
author = {یزدانی مقدم, فائزه and علی آبادیان, منصور and سیتی کالیجاه داود and مهوش سیفعلی},
title = {بازنگری ارایه شناختی جنس Puntius در میان کیور ماهیان جنوب شرق آسیا},
booktitle = {نخستین همایش جانورشناسی یگانشی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنگری ارایه شناختی جنس Puntius در میان کیور ماهیان جنوب شرق آسیا
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A علی آبادیان, منصور
%A سیتی کالیجاه داود
%A مهوش سیفعلی
%J نخستین همایش جانورشناسی یگانشی
%D 2012

[Download]