نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , 2012-04-26

عنوان : ( مطالعه تاکسونومیکی زیر جنس میکروتوس در نیمه شمالی ایران )

نویسندگان: احمد محمودی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038307,
author = {محمودی, احمد and درویش, جمشید and علی آبادیان, منصور},
title = {مطالعه تاکسونومیکی زیر جنس میکروتوس در نیمه شمالی ایران},
booktitle = {نخستین همایش جانورشناسی یگانشی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاکسونومیکی زیر جنس میکروتوس در نیمه شمالی ایران
%A محمودی, احمد
%A درویش, جمشید
%A علی آبادیان, منصور
%J نخستین همایش جانورشناسی یگانشی
%D 2012

[Download]