همایش ملی علوم جانوران آبزی , 2012-08-26

عنوان : ( شناسایی پرندگان آبزی حوزهی سد کارده استان خراسان رضوی با استفاده از مارکر مولکولی COX1 )

نویسندگان: سعیده پارسائی , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرندگان آبزی از مهم ترین زیای جانوری آبگیرهای داخلی کشور می باشند که هر ساله در فصول مهاجرت فون اصلی آنها را تشکیل می دهد. حوزه ی سد کارده از بزرگترین حوزه های آبریز در استان خراسان رضوی است که در شمال استان به عنوان پناهگاهی برای پرندگان آبزی محسوب می شود. شناخت آرایه ها و گونه های مختلف پرندگان آبزی می تواند نقش مهمی در مدیریت سالم بوم سازگان های اب شیرین ایفا به عنوان روشی سریع، ارزان و مطمئن برای شناخت فون جانوری در طی سال های گذشته COX نماید. از بین ژن های میتوکندریایی، ژن 1 معرفی شده است. از مجموع 9 راسته، 28 خانواده، 50 جنسو 176 گونه پرندگان آبزی در ایران، حوزه ی سد کارده 7 راسته، 14 خانواده، 27 قابلیت جدایی گونه ها و COX جنس و 47 گونه از کل پرندگان آبزی کشور را در خود جای داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که ژن 1 جنس های خانواده های پرندگان آبزی را در سطح 94 % دارا می باشد. در تحلیل صورت گرفته تنها تعدادی از گونه های هیبرید را نمی توان با ٪ این مارکر شناسایی کرد که عمدتا شامل اردک ها می باشند. سایر گونه ها میزان تغییرات واگرایی بسیار خوبی را در سطح درون گونه ای 95 و بین گونه ای 15,52 ٪ نشان می دهد

کلمات کلیدی

, تک نیایی , DNA Barcoding , COX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038311,
author = {پارسائی, سعیده and علی آبادیان, منصور},
title = {شناسایی پرندگان آبزی حوزهی سد کارده استان خراسان رضوی با استفاده از مارکر مولکولی COX1},
booktitle = {همایش ملی علوم جانوران آبزی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تک نیایی ،DNA Barcoding ،COX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی پرندگان آبزی حوزهی سد کارده استان خراسان رضوی با استفاده از مارکر مولکولی COX1
%A پارسائی, سعیده
%A علی آبادیان, منصور
%J همایش ملی علوم جانوران آبزی
%D 2012

[Download]