اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2012-05-14

عنوان : ( مطالعه تنوع شکل بدن دو جمعیت گلخورک (Gobiidae: Periophthalmus waltoni) )

نویسندگان: مهدی قنبری فردی , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038312,
author = {قنبری فردی, مهدی and علی آبادیان, منصور},
title = {مطالعه تنوع شکل بدن دو جمعیت گلخورک (Gobiidae: Periophthalmus waltoni)},
booktitle = {اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تنوع شکل بدن دو جمعیت گلخورک (Gobiidae: Periophthalmus waltoni)
%A قنبری فردی, مهدی
%A علی آبادیان, منصور
%J اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2012

[Download]