اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2012-05-14

عنوان : ( مطالعه بیوسیستماتیک جنس Alburnusدر ایران با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی )

نویسندگان: طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمیدرضا اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038313,
author = {محمدیان کلات, طوبی and علی آبادیان, منصور and حمیدرضا اسماعیلی},
title = {مطالعه بیوسیستماتیک جنس Alburnusدر ایران با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی},
booktitle = {اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بیوسیستماتیک جنس Alburnusدر ایران با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی
%A محمدیان کلات, طوبی
%A علی آبادیان, منصور
%A حمیدرضا اسماعیلی
%J اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2012

[Download]