هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی تغییرات آنتی اکسیدان ها در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع )

نویسندگان: آلاله سلطانیان , محمد حیدرپور , جواد خوش نگاه , ارسلان کلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عبارت \"مشکلات رفتاری\" یک اصطلاح کاملاً متأثر از نظرات فردی است آن چه مورد پذیرش همه محققین است، آن است که \"هر گونه رفتاری (بسته به نظر صاحب حیوان) که ناخوشایند، دردسرآفرین و غیر قابل تحمل باشد، قطعاً یک مشکل رفتاری است.\" روند رو به افزایش بروز مشکلات رفتاری در سگ های خانگی، محققین بسیاری را به چاره اندیشی و تلاش در جهت کاهش آن ها واداشته است. عوامل اکسیدان به آسیب های وابسته به غشا در سامانه ی عصبی- مرکزی (CNS) مرتبطند و ممکن است نقش مهمی در اختلالات عصبی- رفتاری دارند. هدف کلی این پژوهش مقایسه ی مقادیر آنتی اکسیدان ها در سگ های تریر بالغ1تا 4 ساله مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع و فاقد هر نوع مشکل رفتاری است. دو گروه از سگ ها (دارای مشکلات رفتاری و فاقد هرگونه مشکل رفتاری) طبق پرسشنامه تهیه شده انتخاب شند. سگ های انتخاب شده، از لحاظ تاریخچه؛ علائم بالینی و یافته های خون شناسی و بیوشیمیایی و آنالیز ادرار کاملاً سالم بوده و هیچ گونه اختلالی و بیماری را بجز مشکلات رفتاری در گروه مربوطه نشان ندادند. مقایسه مقادیر سرمی مالون دی آلدهید، ظرفیت تام انتی اکسیدانی و گروه تیول در 2 گروه مورد مطالعه مقایسه گردید. مقدار طرفیت تام آنتی اکسیدانی در سگ های دارای مشکلات رفتاری کاهش معنی داری را در مقایسه با سگ های فاقد مشکل رفتاری نشان داد. اما از لحاظ مالون دی آلدیهد و گروه تیول تفاوتی میان دو گروه مشاهده نگردید.یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات آنتی اکسیدانی در سگ های مبتلا به مشکلات رفتاری وجود دارد. بنابراین استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند در جهت پیشگیری یا بهیود مشکلات رفتاری در سگ ها مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مشکلات رفتاری, عوامل اکسیدان, آنتی اکسیدان, سگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038321,
author = {سلطانیان, آلاله and حیدرپور, محمد and خوش نگاه, جواد and کلامی, ارسلان},
title = {بررسی تغییرات آنتی اکسیدان ها در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع},
booktitle = {هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مشکلات رفتاری، عوامل اکسیدان، آنتی اکسیدان، سگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات آنتی اکسیدان ها در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع
%A سلطانیان, آلاله
%A حیدرپور, محمد
%A خوش نگاه, جواد
%A کلامی, ارسلان
%J هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]