هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( مقایسه ی مقادیر سرمی عناصر کمیاب در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع و فاقد هر نوع مشکل رفتاری )

نویسندگان: آلاله سلطانیان , محمد حیدرپور , جواد خوش نگاه , ارسلان کلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر گونه رفتاری (بسته به نظر صاحب حیوان) که ناخوشایند، دردسرآفرین و غیر قابل تحمل باشد، یک مشکل رفتاری است. آمارها نشان دهنده ی درصد بالای بروز مشکلات رفتاری (بیش از90درصد) در میان جمعیت سگ های خانگی است. پیامد وجود چنین مسأله ای در جمعیت سگ های خانگی، عدم تحمل صاحب حیوان، از بین رفتن میل و علاقه به نگهداری از حیوانات، سست شدن روابط بین حیوان و صاحبش، درمان ناصواب و بعضاً کاملاً غلط به دلیل اشتباه در تشخیص، استفاده ی بی دلیل و بی رویه از داروهای مختلف عصبی و ضد افسردگی بدون توجه به از بین بردن عوامل اولیه ی ایجاد کننده و نهایتاً افزایش تعداد حیوانات رها شده و بی صاحب خواهد بود. عناصر کمیاب در سلامت و کارکرد صحیح سیستم وارگان های مختلف بدن نقش بسزایی ایفا می کنند و حضور مقادیر کافی از آن ها در بدن ضروری است. هدف کلی این پژوهش:مقایسه ی عناصر کمیاب در سگ های تریر بالغ1تا 4 ساله مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع و فاقد هر نوع مشکل رفتاری است. دو گروه از سگ ها (دارای مشکلات رفتاری و فاقد هرگونه مشکل رفتاری) طبق پرسشنامه تهیه شده انتخاب شند. سگ های انتخاب شده، از لحاظ تاریخچه؛ علائم بالینی و یافته های خون شناسی و بیوشیمیایی و آنالیز ادرار کاملاً سالم بوده و هیچ گونه اختلالی و بیماری را بجز مشکلات رفتاری در گروه مربوطه نشان ندادند. . مقادیر سرمی مس، روی و آهن در 2 گروه مورد مطالعه مقایسه گردید. مقدار روی سرم در سگ های دارای مشکلات رفتاری کاهش معنی داری را در مقایسه با سگ های فاقد مشکل رفتاری نشان داد. اما از لحاظ مس و آهن تفاوتی میان دو گروه مشاهده نگردید. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مقادیر روی در سگ های دارای مشکلات رفتاری دستخوش تغییراتی بوده و استفاده از مکمل های خوراکی روی می تواند در جهت پیشگیری یا بهیود مشکلات رفتاری در سگ ها مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مشکلات رفتاری, عناصر کمیاب, سگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038323,
author = {سلطانیان, آلاله and حیدرپور, محمد and خوش نگاه, جواد and کلامی, ارسلان},
title = {مقایسه ی مقادیر سرمی عناصر کمیاب در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع و فاقد هر نوع مشکل رفتاری},
booktitle = {هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مشکلات رفتاری، عناصر کمیاب، سگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی مقادیر سرمی عناصر کمیاب در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع و فاقد هر نوع مشکل رفتاری
%A سلطانیان, آلاله
%A حیدرپور, محمد
%A خوش نگاه, جواد
%A کلامی, ارسلان
%J هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]