سیاست خارجی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (913-934)

عنوان : ( امواج بیداری جهان اسلام )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , عباسعلی رهبر , فاطمه ذوالفقاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیداری اسلامی پدیده‌ای است که در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی به شکل‌های گوناگون و در زمینه‌های تاریخی متفاوت و با نتایج خاص پدیدار شده است. این مقاله با بررسی آرای متفکران، جنبش‌ها و نحله‌ها ی اسلامی، چهار گفتمان بیداری جهان اسلام را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. پژوهش حاضر تلاش مسلمانان برای غلبه بر استبداد، عقب‌ماندگی، وابستگی و... را در چهار موج بیداری بررسی کرده و علل به‌وجود آمدن امواج بیداری و نتایج آن‌ها را مورد واکاوی قرار می دهد. این نوشتار خیزش مسلمانان در تاریخ معاصر خود را در چهار موج اصلاح‌طلبانه مشروطه‌خواه، انتقادی، رادیکال و مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی

, بیداری اسلامی, اصلاح‌طلبی, کشورهای مسلمان, گفتمان, مکتب, دیکتاتوری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038350,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and عباسعلی رهبر and فاطمه ذوالفقاریان},
title = {امواج بیداری جهان اسلام},
journal = {سیاست خارجی},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {February},
issn = {6149-1016},
pages = {913--934},
numpages = {21},
keywords = {بیداری اسلامی، اصلاح‌طلبی، کشورهای مسلمان، گفتمان، مکتب، دیکتاتوری، لیبرالیسم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امواج بیداری جهان اسلام
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A عباسعلی رهبر
%A فاطمه ذوالفقاریان
%J سیاست خارجی
%@ 6149-1016
%D 2013

[Download]