پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (2), شماره (8), سال (2013-10) , صفحات (25-49)

عنوان : ( بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388) )

نویسندگان: محسن خلیلی , حسین جعفرزاده بهابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقلاب‌ها پدیده‌های بین‌المللی هستند؛ زیرا، ایده‌های‌شان، انتشار می‌یابند. انقلاب اسلامی ایران نیز، در مدعایِ«تغییر نظم بین‌المللی»، هم‌جهت با سایر انقلاب‌ها است. نگارندگان مقاله، با درنظرگرفتن الگوهای ناهمانندِ صدور انقلاب، و با درنظرگرفتنِ یک پیش‌انگاشتِ علمی(نزدیک‌بودنِ نقش‌های دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی به الگوی صدور مسالمت‌آمیز انقلاب اسلامی)، کوشش کرده‌اند نشان دهند که با شمارش مضمون‌های هم‌پیوند با دو نقش دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی در گفتارها و نوشتارهایِ آیت‌الله خامنه‌ای در بازه‌ی زمانی1368-1388، می‌توان به این دستآمد رسید که فراوانی نقش دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی، بیان‌گر تأمین اهداف فراملّی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی، از راهروِ باور به الگوی فرهنگی صدور انقلاب و صدور مسالمت‌آمیز انقلاب است.

کلمات کلیدی

, صدور انقلاب, آیت‌الله خامنه‌ای, گفتارها, نوشتارها, دولت سرمشق, توسعه‌ی داخلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038356,
author = {خلیلی, محسن and جعفرزاده بهابادی, حسین},
title = {بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388)},
journal = {پژوهشنامه انقلاب اسلامی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {8},
month = {October},
issn = {2251-8681},
pages = {25--49},
numpages = {24},
keywords = {صدور انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای، گفتارها، نوشتارها، دولت سرمشق، توسعه‌ی داخلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388)
%A خلیلی, محسن
%A جعفرزاده بهابادی, حسین
%J پژوهشنامه انقلاب اسلامی
%@ 2251-8681
%D 2013

[Download]