مدیریت خاک, دوره (1), شماره (1), سال (2013-1) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه‌های استفاده بهینه از اراضی و جلوگیری از تخریب آن‌ها، انتخاب کاربری متناسب با ظرفیت تولید اراضی است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی بهینه کشت دیم، به‌منظور کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی، در منطقه روئین استان خراسان شمالی انجام شد. برای برآورد تخریب اراضی، از کاهش کربن آلی خاک در نتیجه تغییر کاربری اراضی استفاده شد. نتایج نشان داد که شیب‌های بیش از 20 درصد و شیب‌های جنوبی، مناسب کشت دیم غلات نیستند؛ اما کشت یونجه به‎دلیل تاثیر آن بر کربن آلی خاک، در شیب‌های جنوبی، مجاز تشخیص داده شد. همچنین، نتایج محاسبه‌ی الگوی بهینه کشت برای نخود، یونجه و کاربری مرتع، حاکی از افزایش هشت برابری سود ناخالص و جلوگیری از تخریب اراضی بود. با این حال، اجرای الگوی بهینه کشت، نیار به ترویج و آگاه‌سازی مردم منطقه دارد.

کلمات کلیدی

, آمایش سرزمین, برنامه‌ریزی خطی, تغییر کاربری اراضی, کشت دیم, کربن آلی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038377,
author = {مقامی مقیم, فرشته and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and دوراندیش, آرش},
title = {تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی)},
journal = {مدیریت خاک},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {January},
issn = {2345-4547},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی خطی، تغییر کاربری اراضی، کشت دیم، کربن آلی خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی)
%A مقامی مقیم, فرشته
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A دوراندیش, آرش
%J مدیریت خاک
%@ 2345-4547
%D 2013

[Download]