پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : ( بررسی میزان شیوع بیماری گاستروانتریت پاروویروسی در سگهای مبتلا به اسهال ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی شیراز )

نویسندگان: علی اصغر سرچاهی , سعید نظیفی , بهارک ملکی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پاروویروسها ویروسهایی از خانواده پاروویریده هستند. پاروویروس سگ سانان Canine Parvovirus)) ویروسی کوچک، بدون envelope، با DNA تک رشته ای است که سلولهای با قابلیت تقسیم بالا را برای رشد و تکثیر انتخاب می کند. انتریت CPV-2 (canine parvovirus type 2) به سرعت گسترش پیدا می کند: علایم اغلب شامل استفراغ شدید است که با اسهال، بی اشتهایی و dehydration همراه است. مدفوع ظاهری زرد تا خاکستری رنگ دارد و خون آلود است . دمای بدن ممکن است به C41-40 برسد، تابلو خونی بخصوص دربیمارانی که با حالت شدید بیماری روبرو هستند، لوکوپنی شدید را نشان می دهد . با توجه به اینکه در سالهای اخیر بیماران بسیاری با علائم اسهال خونی و استفراغ به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ارجاع شده است و صرفأ تشخیص بیماری در این بیماران با توجه به علائم بالینی بوده است و تا جایی که ما اطلاع داریم، در مورد بررسی اپیدمیولوژیک این بیماری در ایران مدرک مستندی وجود ندارد، هدف از بررسی حاضر، مطالعه میزان واقعی شیوع اسهال های پاروویروسی در موارد ارجاع شده به کلینیک دانشکده دامپزشکی می باشد. در این مطالعه در یک دوره 7 ماهه سگهای ارجاعی مبتلا به اسهال مورد معاینه بالینی قرار گرفته،. کلیه اطلاعات مربوط به بیمار در یک فرم ثبت می گردید از جمله : اطلاعات بالینی، درجه حرارت، سن، جنس، نژاد، تغذیه، اطلاعات مربوط به واکسیناسیون. همچنین از سگها خونگیری به عمل آمده و آزمایشات خون از جمله CBC ، PCV و شمارش تفریقی سلولهای خونی انجام گردید و روند درمان سگها پیگیری شد. از هر سگ مبتلا نمونه مدفوع تهیه شد و با استفاده از کیت تشخیصی WITNESS Parvo متعلق به شرکت SYNBIOTIC آزمایش الیزا انجام گردید. از 28 نمونه جمع آوری شده در 19 مورد تشخیص قطعی پاروویروس داده شد. 11 مورد از این موارد مثبت لکوپنی شدید نشان دادند. در این مطالعه همچنین ارتباط میان درمان و میزان بهبودی و تعداد سگهای مبتلا و واکسیناسیون بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, گاستروانتریت, پاروویروس, سگ, اسهال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038391,
author = {سرچاهی, علی اصغر and سعید نظیفی and بهارک ملکی پور},
title = {بررسی میزان شیوع بیماری گاستروانتریت پاروویروسی در سگهای مبتلا به اسهال ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی شیراز},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {گاستروانتریت، پاروویروس، سگ، اسهال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع بیماری گاستروانتریت پاروویروسی در سگهای مبتلا به اسهال ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی شیراز
%A سرچاهی, علی اصغر
%A سعید نظیفی
%A بهارک ملکی پور
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]