چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2008-11-20

عنوان : ( اندوکاردیت جوانه ای وسیع بر روی دریچه میترال در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد )

نویسندگان: محمدعلی قلی‌پور , علی اصغر سرچاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تاریخ 3/2/87 یک قلاده سگ ماده یک و نیم ساله از نژاد ژرمن شپرد با علائم ضعف، بی حالی و بی اشتهایی به کلینیک دانشکده دامپزشکی شیراز ارجاع گردید. در تاریخچه حیوان سابقه غش وجود داشت. در معاینه بالینی دهیدراسیون 12 درصد و سوفل 6/4 بر روی دریچه میترال تشخیص داده شد. در الکتروکاردیوگرام اخذ شده از حیوان، کوتاه بودن ارتفاع امواج کمپلکس QRS جلب توجه می کرد. بر اساس تاریخچه بیمار و علائم بالینی، نارسایی دریچه میترال تشخیص داده شد. متاسفانه علی رغم مایع درمانی و استفاده از کورتیکواستروئید ها حیوان وارد چرخه شوک گردیده و تلف شد. در کالبدگشایی اندوکاردیت جوانه ای وسیع بر روی دریچه میترال به چشم می خورد. در بعضی از لب های ریه پر خونی و ادم مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, اندوکاردیت جوانه ای, دریچه میترال, سگ, ژرمن شپرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038396,
author = {محمدعلی قلی‌پور and سرچاهی, علی اصغر},
title = {اندوکاردیت جوانه ای وسیع بر روی دریچه میترال در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اندوکاردیت جوانه ای، دریچه میترال، سگ، ژرمن شپرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندوکاردیت جوانه ای وسیع بر روی دریچه میترال در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد
%A محمدعلی قلی‌پور
%A سرچاهی, علی اصغر
%J چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک
%D 2008

[Download]