کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2013-09-16

عنوان : ( ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی )

نویسندگان: امید میلانی فرد , محمد مهرآیین ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - مدیران ارشد اجرایی برای مدیریت اثر بخش و کارآمد سازمان خود نیازمند دسترسی به موقع به اطلاعات مرتبط، دقیق، بروز و خلاصه هستند. سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی (EIS)، نوع خاصی از سیستم های اطلاعاتی است که برای نیازمندی های اطلاعاتی خاص این گروه از مدیران و برای کاربری مستقیم توسط آنها، طراحی می شود. در توسعه EIS مهمترین و دشوارترین مرحله، تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران است و بدون توجه کافی به این مرحله، شکست EIS در سازمان بسیار محتمل خواهد بود. به همین دلیل، تحقیقات گوناگونی در این خصوص صورت گرفته و روشهای مختلفی برای استخراج نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی پیشنهاد شده است. با این وجود متخصصان فناوری اطلاعات این روشها را کافی نمی دانند. همچنین تحقیقات انجام شده، بین بخش خصوصی و عمومی تمایزی قائل نشده اند، در حالیکه این دو بخش تفاوتهای قابل توجهی در ماهیت و نحوه مدیریت داشته و در نتیجه چالشهای توسعه EIS نیز در آنها متفاوت است. از همین رو به نظر می رسد عوامل موثر بر تعیین نیازمندی های اطلاعاتی نیز در بخش عمومی با بخش خصوصی تفاوتهایی داشته باشد. در این مقاله، با بررسی پیشینه تحقیق این موضوع، مدلی برای عوامل موثر بر تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی تهیه و با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات خبرگان در خصوص میزان ارجحیت این عوامل نسبت به یکدیگر در بخش عمومی اخذ گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل موثر در تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد بخش عمومی به ترتیب اولویت عبارتند از: تعهد مدیر به ارائه اطلاعات، نمونه سازی و بازخورد مداوم به مدیران، آشنایی تحلیلگر با سازمان و فرآیندهای آن، خدمات اصلی و رضایت ذینفعان از آنها، فرآیندهای راهبردی، منابع مالی، اهداف راهبردی، عوامل حیاتی موفقیت و فعالیتهای مرتبط با آنها.

کلمات کلیدی

, مدیران ارشد اجرایی, نیازمندی های اطلاعاتی, سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی, بخش عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038398,
author = {میلانی فرد, امید and مهرآیین, محمد},
title = {ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی},
booktitle = {کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مدیران ارشد اجرایی، نیازمندی های اطلاعاتی، سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی، بخش عمومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی
%A میلانی فرد, امید
%A مهرآیین, محمد
%J کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
%D 2013

[Download]