دومین کنفرانس ملی کامپیوتر , 2013-11-27

عنوان : ( مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی )

نویسندگان: امید میلانی فرد , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران ارشد اجرایی برای مدیریت اثر بخش و کارآمد سازمان خود نیازمند دسترسی به موقع به اطلاعات مرتبط، دقیق، بروز ونوع خاصی از سیستم های اطلاعاتی است که برای نیازمندی ها ی ،(EIS) خلاصه هستند. سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی وجود EIS اطلاعاتی خاص این گروه از مدیران و برای کاربری مستقیم توسط آنها، طراحی می شود. چالشهای زیادی در مسیر توسعهدارد که از مهمترین آنها شناسایی اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد می باشد، در این مقاله، بر اساس نتایج حاصل از تحقیق و تجربه در دو سازمان دولتی (دانشگاه فردوسی مشهد و استانداری خراسان رضوی)، مدلی برای توسعه انباره داده ی EIS در پیاده سازیهای دولتی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی, مدیریت داده, بخش دولتی, انباره داده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038399,
author = {میلانی فرد, امید and مهرآیین, محمد},
title = {مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی کامپیوتر},
year = {2013},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی، مدیریت داده، بخش دولتی، انباره داده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی
%A میلانی فرد, امید
%A مهرآیین, محمد
%J دومین کنفرانس ملی کامپیوتر
%D 2013

[Download]