مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران 1392 ، بیرجند , 2013-08-26

عنوان : ( سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری آن )

نویسندگان: زهرا رستگارمقدم گوهری , محمد بهدانی , محمود رضائی رکن آبادی , مسعود میرزائی شهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In this research ,we study the structural properties of Co1-XZnXFe2O4 with x=0.3,0.5,0.7.Samples were prepared from salt aqueous solutions with respective stoichiometry in an alkaline medium by co-precipitation method. The precipitated particles will be used for the preparation of ferrofluid. The powder samples were characterized by XRD and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The precipitated particles showed single-phase and cubic spinel structure and were in the Fd3m space group. With the increase in zinc substitution, particle size and lattice constant were found to decrease and increase, respectively.

کلمات کلیدی

, سنتز, نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 , روش همرسوبی شیمیایی , فروسیال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038402,
author = {رستگارمقدم گوهری, زهرا and بهدانی, محمد and رضائی رکن آبادی, محمود and میرزائی شهرابی, مسعود},
title = {سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری آن},
booktitle = {مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران 1392 ، بیرجند},
year = {2013},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {سنتز، نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 ، روش همرسوبی شیمیایی ، فروسیال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری آن
%A رستگارمقدم گوهری, زهرا
%A بهدانی, محمد
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A میرزائی شهرابی, مسعود
%J مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران 1392 ، بیرجند
%D 2013

[Download]