سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو دانشگاه جامع امام حسین(ع) , 2013-11-27

عنوان : ( سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن )

نویسندگان: زهرا رستگارمقدم گوهری , محمد بهدانی , محمود رضائی رکن آبادی , مسعود میرزائی شهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O به روش همرسوبی شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن در این مقاله بطور کامل گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O , روش همرسوبی شیمیایی , خواص ساختاری و مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038405,
author = {رستگارمقدم گوهری, زهرا and بهدانی, محمد and رضائی رکن آبادی, محمود and میرزائی شهرابی, مسعود},
title = {سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن},
booktitle = {سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو دانشگاه جامع امام حسین(ع)},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O ، روش همرسوبی شیمیایی ، خواص ساختاری و مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن
%A رستگارمقدم گوهری, زهرا
%A بهدانی, محمد
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A میرزائی شهرابی, مسعود
%J سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو دانشگاه جامع امام حسین(ع)
%D 2013

[Download]