پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد )

نویسندگان: طیبه صفری , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی با عناصر سنگین در خاک‌های سطحی دشت مشهد بود. برای این منظور، در محدوده‌ای به مساحت حدود 1500 کیاومتر مربع، 178 نمونه برداشت شد. پذیرفتاری مغناطیسی فرکانس پائین نمونه‌‌ه (0.46 kHz, lf) اندازه‌گیری شد. عناطر Fe، Ni، Zn و Pb توسط تیزاب سلطانط استخراج و توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. بیشترین غلظت مربوط به Fe بود ولی به‌دلیل یکنواختی تغییرات آن در کل منطقه، همبستگی آن با پذیرفتاری مغناطیسی زیاد نبود. به‌دلیل مقدار زیاد نیکل در محدوده سنگ‌هاط فوق‌بازی و در نتطجه تغییرپذیری زیلد آن در منطقه، بیشترین مقدار همبستگی را با پذیرفتاری مغناطیسی داشت. نتایج این مطالعه نشان دادکه پذیرفتاری مغناطیسی و تغییرات آن می‌تواند شاخص خوبی از تغییرات عناصر سنگین در دشت مشهد باشد.

کلمات کلیدی

, پذیرفتاری مغناطیسی, دشت مشهد, عناصر سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038412,
author = {صفری, طیبه and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and شمس الله ایوبی and فتوت, امیر},
title = {ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پذیرفتاری مغناطیسی، دشت مشهد، عناصر سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد
%A صفری, طیبه
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A شمس الله ایوبی
%A فتوت, امیر
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]