اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی علل سرقت علمی سایبری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , مریم فراست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرقت علمی از پدیده‌های غیر اخلاقی که با گسترش فناوری به‌طور فزاینده‌ای تسهیل شده و از آسیب‌های مهم در جامعه دانشگاهی به‌شمار می‌اید. در این پژوهش علل ارتکاب به سرقت علمی سایبری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی شده است.روش تحقیق کیفی بوده که با استفاده از مصاحبه با 30 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد که مرتکب سرقت علمی سایبری شده بودند صورت پذیرفت. برای نمونه گیری از نمونه‌گیری بهدفمند استفاده شد. نتایج نشان داد که ععل موث بر ارتکاب دانشجویان به سرقت علمی سایبری در دو طبقه عوامل فردی و عوامل بافتی قرار گرفته‌اند.سرقت علمی سایبری پدیده‌ای است که شیوع و رواج آن معضلی جدی در جامعه دانشگاهی به‌شمار می‌آید. بنابراین باید عواملی را که سبب بروز این معضل می‌شود شناسایی و جهت رفع علل ارتکاب به تقلب و سرقت علمی دانشجویان تلاش نمود.

کلمات کلیدی

, سرقت علمی سایبری, صداقت علمی, اخلاق علمی, دانشجویان پرستاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038420,
author = {جعفری ثانی, حسین and فراست, مریم},
title = {بررسی علل سرقت علمی سایبری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
booktitle = {اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سرقت علمی سایبری- صداقت علمی- اخلاق علمی- دانشجویان پرستاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل سرقت علمی سایبری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A جعفری ثانی, حسین
%A فراست, مریم
%J اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
%D 2013

[Download]