اولین کنگره دامپزشکی حیوانات خانگی ایران , 2003-09-20

عنوان : ( گزارش یک مورد Hyperextention مفاصل کارپ و تارس در سگ در اثر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی )

نویسندگان: , طاهره کریمی , سمیه محترمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فایل چکیده ملاحظه شود

کلمات کلیدی

, Hyperextention, مفصل کارپ, مفصل تارس, سگ, ویتامین, مواد معدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038459,
author = {, and طاهره کریمی and سمیه محترمی},
title = {گزارش یک مورد Hyperextention مفاصل کارپ و تارس در سگ در اثر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی},
booktitle = {اولین کنگره دامپزشکی حیوانات خانگی ایران},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Hyperextention، مفصل کارپ، مفصل تارس، سگ، ویتامین، مواد معدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد Hyperextention مفاصل کارپ و تارس در سگ در اثر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی
%A ,
%A طاهره کریمی
%A سمیه محترمی
%J اولین کنگره دامپزشکی حیوانات خانگی ایران
%D 2003

[Download]