سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2004-02-24

عنوان : ( درمان جرب سارکوپتس سگ بوسیله حشره کش تریکلروفن (نگوون) )

نویسندگان: علی اصغر سرچاهی , نازنین صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فایل چکیده ملاحظه شود

کلمات کلیدی

, سارکوپتس, سگ, تریکلروفن, نگوون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038463,
author = {سرچاهی, علی اصغر and نازنین صباغ},
title = {درمان جرب سارکوپتس سگ بوسیله حشره کش تریکلروفن (نگوون)},
booktitle = {سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سارکوپتس، سگ، تریکلروفن، نگوون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درمان جرب سارکوپتس سگ بوسیله حشره کش تریکلروفن (نگوون)
%A سرچاهی, علی اصغر
%A نازنین صباغ
%J سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2004

[Download]