ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2006-10-31

عنوان : ( ارزیابی آرامبخشی دوزهای مختلف ترکیب زایلازین- آسپرومازین در سگ )

نویسندگان: علی اصغر سرچاهی , ناصر وصال , بهروز نیک احوال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فایل چکیده ملاحظه شود

کلمات کلیدی

, آرامبخشی, زایلازین, آسپرومازین, سگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038466,
author = {سرچاهی, علی اصغر and ناصر وصال and بهروز نیک احوال},
title = {ارزیابی آرامبخشی دوزهای مختلف ترکیب زایلازین- آسپرومازین در سگ},
booktitle = {ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آرامبخشی، زایلازین، آسپرومازین، سگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آرامبخشی دوزهای مختلف ترکیب زایلازین- آسپرومازین در سگ
%A سرچاهی, علی اصغر
%A ناصر وصال
%A بهروز نیک احوال
%J ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]