سومین کنگره دامپزشکی حیوانات کوچک , 2006-11-12

عنوان : ( گزارش یک مورد تریکواپیتلیوما در یک قلاده سگ نژاد گریت دین )

نویسندگان: علی اصغر سرچاهی , امیر منصور نوین باهران , رضا خیراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فایل چکیده ملاحظه شود

کلمات کلیدی

, تریکواپیتلیوما, سگ, گریت دین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038469,
author = {سرچاهی, علی اصغر and امیر منصور نوین باهران and رضا خیراندیش},
title = {گزارش یک مورد تریکواپیتلیوما در یک قلاده سگ نژاد گریت دین},
booktitle = {سومین کنگره دامپزشکی حیوانات کوچک},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تریکواپیتلیوما، سگ، گریت دین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد تریکواپیتلیوما در یک قلاده سگ نژاد گریت دین
%A سرچاهی, علی اصغر
%A امیر منصور نوین باهران
%A رضا خیراندیش
%J سومین کنگره دامپزشکی حیوانات کوچک
%D 2006

[Download]