اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10

عنوان : ( بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو )

نویسندگان: لادن خانقایی , عبدالرضا باقری , علیرضا سوهانی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باززایی، سیتوکینین، لیلیوم، کوکوسا

کلمات کلیدی

, باززایی, سیتوکینین, لیلیوم, کوکوسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038478,
author = {لادن خانقایی and باقری, عبدالرضا and علیرضا سوهانی and مشتاقی, نسرین and احمد شریفی},
title = {بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باززایی، سیتوکینین، لیلیوم، کوکوسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو
%A لادن خانقایی
%A باقری, عبدالرضا
%A علیرضا سوهانی
%A مشتاقی, نسرین
%A احمد شریفی
%J اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2013

[Download]